Slamsugning

Behöver du hjälp med slamsugning av brunnar, olje- eller fettavskiljare?

Slamsugning är kärnan i vår verksamhet

Slamsugning innebär att vätskor och flytande material sugs upp med hjälp av ett slamsugningsfordon. Vi utför alla uppdrag inom slamsugning, från underhåll till akuta tömningar. Våra kunder finns inom olika verksamheter; kommuner, företag och privatpersoner.

slamsugning Varendsmiljo

Slamtömning av enskilda avlopp

En av våra vanligaste tjänster inom slamsugning är tömning av enskilda avlopp på landsbygden. Det kan handla om tömning av trekammarbrunnar, minireningsverk och slutna tankar. Vi utför både schemalagda och mer akuta tömningar.

Dessa uppdrag sker oftast genom kommunala avtal och beställningar ska därför göras direkt hos kommunen eller hos det kommunala renhållningsbolaget. Värends Miljö har i dagsläget avtal med Affärsverken Sverige AB för Karlskrona kommun. 

Tömning av fettavskiljare

Vi utför slamsugning och underhåll av fettavskiljare hos restauranger, dagligvaruhandel och matvaruproducenter. Det behövs regelbunden tömning för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningen och orsakar stopp.

Vi rekommenderar schemaläggning när det gäller tömning av fettavskiljare, för förebyggande underhåll och för att slippa att själv hålla koll på detta. Kontakta oss för förslag på upplägg.

ADR-transporter och tömning av oljeavskiljare

Flertalet av våra slamsugningsfordon är ADR-klassade och godkända för att transportera farligt avfall. Vi kör flytande farligt avfall som slam från oljeavskiljare, förorenat vatten och bränslen samt olika typer av emulsioner.

Den mest anlitade tjänsten inom detta område är tömning av oljeavskiljare och tvättrännor. Kontakta oss för mer information om upplägg när det gäller regelbundet underhåll.

Vi utför 5-årsbesikning av oljeavskiljare

Nya krav på rapportering till Naturvårdsverket:
Den 1 november 2020 kom det krav att alla verksamheter som producerar farligt avfall ska rapportera detta till Naturvårdsverket. Meddela oss när du lägger din beställning så hjälper vi dig med detta.

Spol- och sugbil

Med våra kombibilar kan vi utföra både spolning och slamsugning. Fordonen har den modernaste utrustningen för att att kunna möta alla behov som uppstår.

Vi tar hand om ditt avfall

Värends Miljö värnar om miljön och transporterar ditt farliga avfall till rätt anläggning.

Övriga slamsugningsuppdrag

  • Tömning av byggtoaletter, bajamajor och latriner
  • Slamsugning av dagvattenbrunnar
  • Slamsugning av rännstensbrunnar
  • Slamsugning av pumpgropar
  • Transporter av slam från reningsverk
  • Rengöring av dricksvattenbrunnar

I behov av slamsugning? Vi har lösningen

Slamsugning är ett av de vanligaste uppdragen vi får och bland våra kunder finns privatpersoner, företag och kommuner. En slamsugning kan handla om hjälp att tömma allt från brunnar till latriner, oavsett problem så kan vi hjälp er. Våra bilar finns tillgänglig i följande orter med omnejd:

Alvesta, Bromölla, Emmaboda, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Värnamo, Växjö, Älmhult, Örkelljunga, Östra Göinge

Behöver du vår hjälp?

Vi finns nära dig

Vi finns lokalt nära dig i Kronoberg, Blekinge & Norra Skåne.

Professionell service

Vår personal löser alla avloppsrelaterade problem med senaste tekniken.

ROT-avdrag

De flesta av våra tjänster är berättigade till ROT-avdrag.

Miljön i fokus

Vi värnar om miljön genom avtal med strategiska partners.

Ring oss på: 0470-78 88 48 eller 0455-25 251

Du är kanske också intresserad av:

Avloppsspolning

Farligt avfall

Relining