Behöver du hjälp med slamsugning av brunnar, olje- eller fettavskiljare?

Slamsugning

Slamsugning innebär att vätskor och flytande material sugs upp med hjälp av ett slamsugningsfordon. Vi utför alla uppdrag inom slamsugning, från underhåll till akuta tömningar. Våra kunder finns inom olika verksamheter; kommuner, företag och privatpersoner.

Slamsugning är kärnan i vår verksamhet

Slamtömning av enskilda avlopp

En av våra vanligaste tjänster inom slamsugning är tömning av enskilda avlopp på landsbygden. Det kan handla om tömning av trekammarbrunnar, minireningsverk och slutna tankar. Vi utför både schemalagda och mer akuta tömningar.

Vi använder specialiserad utrustning för att utföra slamtömningen på ett skonsamt och effektivt sätt. Vårt team arbetar ständigt med att undvika eventuella skador på systemet och minimera potentiella störningar under arbetets gång. Vi har riktlinjer för att säkerställa att avfallet hanteras och transporteras på ett säkert sätt till lämpliga behandlingsanläggningar.

Dessa uppdrag sker oftast genom kommunala avtal och beställningar ska därför göras direkt hos kommunen eller hos det kommunala renhållningsbolaget. I dagsläget har vi avtal med följande:

Tömning av fettavskiljare

Inom restaurang- och livsmedelsbranschen kan fettavskiljare ses som en avgörande komponent för att förhindra fett och oljor från att förorena avloppssystem och belasta reningsverk. Vi förstår vikten av en välfungerande fettavskiljare och vi utför slamsugning och underhåll hos restauranger, dagligvaruhandel och matvaruproducenter. Det behövs regelbunden tömning för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningen och orsakar stopp.

Genom regelbunden tömning av fettavskiljare, säkerställer vi deras optimala funktion och förlänger deras livslängd. Detta resulterar i sin tur till renare avloppssystem. Vi rekommenderar schemaläggning när det gäller tömning av fettavskiljare, för förebyggande underhåll och för att slippa att själv hålla koll på detta. Kontakta gärna oss för förslag på upplägg.

ADR-transporter och tömning av oljeavskiljare

Flertalet av våra slamsugningsfordon är ADR-klassade och godkända för att transportera farligt avfall. Vi kör flytande farligt avfall som slam från oljeavskiljare, förorenat vatten och bränslen samt olika typer av emulsioner.

Den mest anlitade tjänsten inom detta område är tömning av oljeavskiljare och tvättrännor. Kontakta oss för mer information om upplägg när det gäller regelbundet underhåll.

Hantering av avfall med slamsugning

Vi är medvetna om den viktiga roll som avloppssystem faktiskt har för miljön och samhället som helhet. Våra tjänster förhindrar inte endast blockeringar och skador på avloppssystem, utan bidrar även till att minska risken för föroreningar som kan påverka miljön negativt. Genom att regelbundet utföra slamtömning och underhåll av systemen ser vi till att förhindra överbelastning, lukt och potentiell kontaminering av mark och vattenkällor. Värends Miljö värnar om miljön och transporterar ditt farliga avfall till rätt anläggning. Vi fortsätter att försöka göra vår del för en bättre framtid.

Värends Miljö strävar alltid efter att vara en pålitlig partner för våra kunder. Vi erbjuder professionell rådgivning om underhåll och bästa tillvägagångssätt för att förlänga systemens livslängd och minimera framtida potentiella problem med hjälp av slamsugning.

Läckande ventilation – ett onödigt vanligt problem
0
Läckande ventilation – ett onödigt vanligt problem
0
Slamtömning av enskilda avlopp - Värends Miljö

Övriga slam­sugningsuppdrag

Vi utför flera olika andra uppdrag innom slamsugninsuppdrag:

Tömning av byggtoaletter, bajamajor och latriner

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Slamsugning av rännstensbrunnar

Slamsugning av pumpgropar

Transporter av slam från reningsverk

Rengöring av dricksvattenbrunnar

I behov av slamsugning? Vi har lösningen

Slamsugning är ett av de vanligaste uppdragen vi får och bland våra kunder finns privatpersoner, företag och kommuner. En slamsugning kan handla om hjälp att tömma allt från brunnar till latriner, oavsett problem så kan vi hjälp er. Våra bilar finns tillgänglig i följande orter med omnejd:

Alvesta, Bromölla, Emmaboda, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Värnamo, Växjö, Älmhult, Örkelljunga, Östra Göinge

Behöver du vår hjälp?

Kontakt - Värends Miljö

Våra kunder

Boka

Vi hör av oss så fort vi kan. Vi på Värends Miljö har fordon med modernaste utrustning för avloppsspolning i hela Kronoberg, Blekinge och norra Skåne. När det är stopp i avloppet eller man vill förebygga framtida avloppsproblem så finns vi här.

Andra tjänster vi erbjuder

Avloppsspolning

Vattenleveranser

Tryckprovning av brunnar

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.