Behöver du hjälp med att spola avlopp?

Avlopp & vatten

Värends Miljö är ett expansivt miljöföretag inom renhållning- och avfallsbranschen, med stort fokus på våra kunders behov och önskemål. Vårt huvudkontor ligger i Gemla (Växjö) och våra uppdrag utför vi hos allt från kommuner och företag till privatpersoner.

Avloppsspolning

Slamsugning

Vattenleveranser

Tryckprovning av brunnar

Farligt avfall / ADR-arbeten

VVS Jour