Farligt avfall

Vi kan hantera och transportera farligt avfall på ett miljösäkert sätt

Vad är farligt avfall?

Som grundregel kan alla slags kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall, exempelvis ”miljöfarligt,” ”brandfarligt” eller ”frätande”. Vi har både utbildad personal och alla tillstånd som krävs för att transportera ditt farliga avfall.

Värends Miljö följer de lagar och regler som myndigheterna ställer och ansvarar för hela kedjan från hämtning till dokumentation och destruktion. Tveka inte att kontakta oss för konsultation och kundanpassande lösningar.

Farligt avfall Värends Miljö

ADR-Transport i tankbilar

För oss är det allra vanligast att vi transporterar flytande avfall och vätskor med ADR-klassad tankbil. Vi utför exempelvis tömning av oljeavskiljare, slamsugning av tvättrännor (med olje- eller kemikalieskadat vatten) samt akuta saneringsinsatser i samband med olyckor där någon typ av farligt avfall läckt ut. När det gäller olyckor har vi ett gott samarbete både med räddningstjänsten och restvärdesledare.

Vi ser alltid till att det farliga avfaller transporteras och destrueras på ett säkert och miljöanpassat sätt!

Beslut om tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tömning av oljeavskiljare & 5-årskontroll av oljeavskiljare

Vi utför löpande både tömning och kontroller av oljeavskiljare. Det är av stor vikt att regelbunden tömning och besiktning görs för att oljeavskiljaren ska fungera optimalt. Vår personal har den utbildning som krävs för att både underhålla och utföra 5-årsbesiktningar av oljeavskiljare. När besiktningen utförs gör vi både kontroller och dokumentation i linje med de krav som ställs från miljökontoret på kommunen.

Vi tar hand om farligt avfall

På Värends Miljö har vi både kunnig personal och anpassad utrustning för att hantera farligt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt. Behöver du som privatperson eller företag hjälp med hantering av farligt avfall så är vi verksamma i följande orter med omnejd:

Alvesta, Bromölla, Emmaboda, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Värnamo, Växjö, Älmhult, Örkelljunga, Östra Göinge

Vi finns nära dig

Vi finns lokalt nära dig i Kronoberg, Blekinge & Norra Skåne.

Professionell service

Vår personal löser alla avloppsrelaterade problem med senaste tekniken.

ROT-avdrag

De flesta av våra tjänster är berättigade till ROT-avdrag.

Miljövänlig avloppsspolning

Vi värnar om miljön genom avtal med strategiska partners.

Ring oss på: 0470-78 88 48 eller 0455-25 251

Du är kanske också intresserad av:

Entreprenad

Torrsugning

slamsugning vid vag

Slamsugning