Tillstånd för transport av farligt avfall

2020-04-22 | Nyheter

Det är viktigt för oss att ni som kund känner till att vi innehar de tillstånd som behövs för att utföra våra tjänster inom alla våra verksamhetsområden. Idag fick vi från länsstyrelsen förnyat tillstånd för transport av farligt och icke-farligt avfall. Detta innebär att vi fortsatt kan tömma era oljeavskiljare och övriga ADR-transporter kan rulla på. Se en kopia på vårt tillstånd nedan.

Tillståndet (pdf)

Vi finns nära dig

Vi finns lokalt nära dig i Kronoberg, Blekinge & Norra Skåne.

Professionell service

Vår personal löser alla avloppsrelaterade problem med senaste tekniken.

ROT-avdrag

De flesta av våra tjänster är berättigade till ROT-avdrag.

Miljövänlig avloppsspolning

Vi värnar om miljön genom avtal med strategiska partners.

Ring oss på: 0470-78 88 48 eller 0455-25 251