Högtrycksspolning

Löser alla stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem.

Vi hjälper dig med högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det mest effektiva sättet att lösa stopp i avlopp, rör och andra ledningssystem. Vi utför i princip all slags högtrycksspolning –  med rätt munstycke och utrustning gör vi rent allt från köksavlopp till kommunala ledningar upp till 800 mm. Vi spolar även stuprör, dräneringsledningar och övriga rör som behöver rengöras.

Högtrycksspolning Värends Miljö

Högtrycksspolning med rätt fordon och rätt tryck

Värends Miljö har lång erfarenhet av högtrycksspolning och vet att det krävs olika utrustning och tryck beroende på vilken typ av ledning som spolas. Våra olika spolbilar kan spola med variabelt tryck upp till 500 bar. Vi har i dagsläget 15 spolbilar, både mindre och större. De mindre tar sig fram där det är trångt och är anpassade för spolningar i fastigheter, medan de större spolbilarna är utrustade med grövre spolslangar och passar ypperligt för spolning av de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna.

Vi har även spolbilar som är utrustade med ett reningssystem/recycling som innebär att spolvattnet som vi använder renas och återanvänds. Detta är en relativt ny teknik som är effektiv och miljövänlig. Vi undviker att spola ut rent dricksvatten i avloppsledningen och vi slipper åka och fylla på nytt spolvatten när vattnet i spolbilen tar slut. Smart och effektivt för våra kunder och samtidigt värnar vi om miljön.

Våra Fordon

Samtliga våra fordon är utrustade med den modernaste utrustningen.

Vi tar hand om ditt avfall

Värends Miljö värnar om miljön och det är viktigt för oss att ta hand om ditt farliga avfall på rätt sätt.

Förebygg med högtrycksspolning

Det höga vattentrycket får effektivt loss det som blockerar eller försvårar framkomsten i avloppssystemet eller ledningsnätet. Därtill kan högtrycksspolning förlänga rörens livstid med flera år med allt vad det innebär ur ekonomiskt och planeringsmässigt hänseende. Stopp, driftstörningar och skador kan orsaka stora ekonomiska problem, både direkt och indirekt. 

Då många av våra kunder återfinns inom industrin har vi bred erfarenhet av många olika sorters problem- och åtgärdsområden vilket innebär att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vattenmängd och tryck anpassas efter behov.

 

Spola med hetvatten

En ökad användning av fett och oljor i matlagningen bidrar idag till att en större mängd av detta spolas ner i ditt köksavlopp. När fettet sedan stelnar nere i avloppet kan det orsaka problem och när det gått för långt kan det bli helt stopp i avloppet. Ett vanligt tecken på att det börjar bli stopp är att det kluckar i avloppet eller att det börjar rinna långsamt.

För att undvika akuta problem rekommenderar vi våra kunder att återkommande spola sina avlopp med hetvatten i förebyggande syfte. Vi utför regelbundet stam- och underhållsspolningar åt både bostadsrätt- och hyresrättsföreningar.

Rotskärning och fräsning av avloppsledningen

Ibland räcker det inte att högtrycksspola avloppsledningen och det kan bero på att den är hårt igensatt av antingen rötter eller annan hård beläggning. Då behöver ledningen ofta fräsas och det görs med hjälp av rotskärning.

Om rötter har vuxit in i ledningen beror det ofta på att ledningen inte är helt tät och det behöver då åtgärdas genom utbyte eller relining.

Våra bilar med högtrycksspolning finns till för dig

På Värends Miljö har vi idag runt 15 spolbilar i regionerna Kronoberg, Blekinge och norra Skåne och vi kan utföra både mindre och större arbeten med  högtrycksspolning. Vi anpassar rätt fordon med rätt tryck för just dina problem och behov.

Oavsett om det är akuta eller förebyggnade insatser så hjälper vi dig på följande orter med omnejd:

Alvesta, Bromölla, Emmaboda, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Värnamo, Växjö, Älmhult, Örkelljunga, Östra Göinge

Vi finns nära dig

Vi finns lokalt nära dig i Kronoberg, Blekinge & Norra Skåne.

Professionell service

Vår personal löser alla avloppsrelaterade problem med senaste tekniken.

ROT-avdrag

De flesta av våra tjänster är berättigade till ROT-avdrag.

Miljövänlig avloppsspolning

Vi värnar om miljön genom avtal med strategiska partners.

Ring oss på: 0470-78 88 48 eller 0455-25 251

Du är kanske också intresserad av:

Avloppsspolning

Entreprenad

Relining